خرید پستی نسخه کامل مجموعه هندبوک های مهندسی فلزات ASM ، ASM Handbook, Volume 1-21


خرید پستی نسخه کامل مجموعه هندبوک های  مهندسی فلزات

ASM Handbook, Volume 1-21

1 دی وی دی

7,500 تومان

 

------------------------------------------------------------------

مجموعه ای  شامل 23 جلد از هندبوكهاي مهندسي فلزات ASM ويرايش دهم در قالب فايل هاي PDF (بيش از پنجاه هزار صفحه هندبوك مهندسي فلزات)
ارائه شده است که قابلیت جستجو را دارند.


لیست هندبوک های مهندسی فلزات ASM در ادامه آمده است

ASM HandBook  01 - Properties and Selection Irons Steels and High Performance Alloys
ASM HandBook  02 - Properties and Selection Nonferrous Alloys and Special Purpose Mat
ASM Metals HandBook  03 - Alloy Phase Diagrams
ASM Metals Handbook  04 - Heat Treating
ASM Metals HandBook  05 - Surface Engineering
ASM Metals HandBook  06 - Welding, Brazing, and Solderi
ASM Metals HandBook  07 - Powder Metal Technologies and Applications
ASM Metals HandBook  08 - Mechanical Testing and Evaluation
ASM Metals Handbook  09 - Metallography And Microstructures 2004
ASM Metals HandBook  10 - Materials Characterization
ASM Metals HandBook  11 - Failure Analysis And Prevention
ASM Metals HandBook  12 - Fractography
ASM Metals HandBook  13 - Corrosion
ASM Metals HandBook  14 - Forming and Forging
ASM Metals HandBook  15 - Casting
ASM Metals HandBook  16 - Machining Processes
ASM Metals HandBook  17 - Nondestructive Evaluation and Quality Control
ASM Metals HandBook  18 - Friction, Lubrication, and Wear Technology
ASM Metals HandBook  19 - Fatigue And Fracture
ASM Metals HandBook  20 - Materials Selection and Design
ASM Metals HandBook  21 - Compositesاين مجموعه از آخرين ويرايشهاي كتب مي باشد


------------------------------------------------------------------

Share |