مغز نمی تواند بیش از 150 دوست بپذیرد!


تحقیقات دانشمندان نشان می دهد که از دوره ی ماقبل تاریخ تا دنیای مجازی روی وب،مغز انسان تنها قادر به پذیرش 150 دوست بوده است. «اعتیاد به دوست» روی شبکه های اجتماعی، امروزه به یک نگرانی بزرگ تبدیل شده است، اما نتایج تحقیقات محققان دانشگاه آکسفورد نشان می دهد که فضای «نئوکورتکس» مغز برای دوست یابی از یک محدودیت برخوردار است و نمی تواند بیش از 150 دوست را برای خود تعریف کند. نئوکورتکس مسئول پردازش افکار آگاهانه و زبان است و توانایی ایجاد تماس این فضای مغزی با دیگران تنها برای 150 نفر است، بنابراین بهتر است این محدودیت به جای آن که صرف افراد ناشناس شود، برای دوستی با آشنایان مورد استفاده قرار گیرد.محققان گفتند، در کل، دنیای اجتماعی ما بسیار کوچک است،حتی اگر اینترنت امکان وسیع کردن این دنیا را از طریق ارسال کارت پستال های مجازی برای 1500 دوست اینترنتی فراهم کند،باز فقط 150 دوست واقعا می توانند در ذهن یک فرد بگنجد . یک شخصیت مجازی(آواتار)همان ابعاد یک فرد در پوست و استخوان را دارد،زیرا این مغز است که باید هر دو دنیا مجازی و واقعی را شکل دهد و چون توانایی های مغز به ساختار فیزیکی آن محدود می شود،بنابراین دوست یابی بیش از حد در یک دنیای مجازی بی فایده است. به گفته ی این دانشمندان،هریک از ما پنج فرد بسیار صمیمی در زندگی خود داریم و پس از این افراد،دوستانو آشنایان بر پایه میزان صمیمیت در مغز دسته بندی می شوند وفقط 150 دوست می توانند وارد لیست طبقه بندی های مغز شوند.


Share |